PV OpMaat (2016-2019)

Integratie van zonnepanelen in gebouwen efficiënter, esthetischer én goedkoper maken. Dat is het doel van het Interreg-project PV OpMaat. Een regionaal consortium van 8 kennisinstellingen en een groot aantal bedrijven hebben in het samenwerkingsproject, dat loopt tot en met 2018 en een budget kent van 7 miljoen euro, de krachten gebundeld.

Doel van het project is om, op basis van nieuw ontwikkelde productiemethoden, stroom-producerende zonnecelmaterialen zodanig op maat te produceren dat ze optimaal geïntegreerd kunnen worden in bouwelementen. Voorbeelden van dergelijke producten zijn al in de markt, maar de ambitie om de productie afstembaar te maken op specifiek gewenste maatvoering in de bouw is nieuw en speelt in op de groeiende markt voor het renoveren en energiezuinig maken van woningen en gebouwen in antwoord op publiek beleid.

Dé Duurzame Uitgeverij is binnen het project verantwoordelijk voor de communicatie - inclusief ontwerp, bouw en onderhoud van website en huisstijl - via werkpakket 2. De doelen van werkpakket 2 zijn:

1. Kennisoverdracht en disseminatie, dit zal gebeuren via:

 • seminars en congressen;
 • publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen en media voor breed publiek.

2. Communicatie verbetering langs de keten, dit zal gebeuren via:

 • workshops om met name partijen die actief zijn in onderzoek, ontwikkeling en productie van PV in gesprek te brengen met partijen die actief zijn in onderzoek, ontwikkeling en toepassing voor de bouw;
 • samenwerking met andere initiatieven met name naar aanleiding van de roadmap voor bouwgeïntegreerde PV (BIPV);
 • publicaties in vakbladen waarin andere vakgebieden uit de keten het betreffende vakgebied informeren;
 • communicatie rond te realiseren en gerealiseerde demonstrators;
 • presentaties voor specifieke doelgroepen, via gastcolloquia, vakgroep- en voorlichtingsbijeenkomsten. 

3. Profilering van de volgende zaken:

 • de regionale kennis en bedrijvigheid op internationaal niveau middels aanwezigheid op evenementen en in (multi)media;
 • (dunne film) PV in het algemeen en voor bouwintegratie in het bijzonder.

4. Affichering van instanties die het project ondersteunen:

 • affichering in gebouwen en publicaties;
 • flyers en handouts, banners voor projectpresentaties. 

« Naar overzicht