Elektrisch vervoer | Highlights

Het gaat goed met elektrisch vervoer in Nederland. Bedrijven, maatschappelijke instellingen, kennisinstituten en overheden werken (internationaal) samen aan een versnelde toename van elektrisch vervoer. Het aantal elektrische auto’s is in Nederland het afgelopen jaar explosief gegroeid. In een automarkt die op het gebied van 2015 met 15 procent gegroeid is, is het marktaandeel van elektrische auto’s meer dan verdubbeld.
 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland publiceert jaarlijks de Elektrisch Vervoer in Nederland Highlights. Deze publicatie gaat in op de belangrijkste activiteiten en resultaten op het gebied van EV. In 2015 werden op het gebied van elektrisch vervoer veel activiteiten ontplooid en belangrijke resultaten geboekt. Dit document bevat een selectie van de belangrijkste gebeurtenissen.

APPM en Dé Duurzame Uitgeverij stelden in de afgelopen 4 jaar gezamenlijk de publicatie Highlights Elektrisch Vervoer op:


« Naar overzicht